Co je AI chatbot? A jak ho využít pro své podnikání?
Deeply se změnilo na: Deeply se mění na Editee Přečíst příběh

AI chatbot: Nástroj umělé inteligence, který zastoupí člověka

Ondřej Barták
Ondřej Barták
Ondřej je programátor v Editee. Volnomyšlenkář, který všechen svůj čas věnuje programování, které je pro něj vším. Aplikaci Editee píše od počátku fungování.
AI chatbot: Nástroj umělé inteligence, který zastoupí člověka

Chatbot je velmi oblíbeným a často využívaným nástrojem umělé inteligence, bez kterého by se mnoho společností a e-shopů už jen stěží obešlo. Na poli automatizace úkolů a zlepšování zákaznické podpory totiž hrají chatboti klíčovou roli. Jak ale fungují? K čemu slouží? A jaký prospěch vám mohou přinést?

 

umělá inteligence AI Deeply

 

 

Co je chatbot?

 

A co že to ten chatbot vlastně je? Zjednodušeně můžeme říct, že je to software nebo rozhraní webu, které je určeno ke zautomatizované konverzaci s člověkem a je schopné odpovídat na různé dotazy. 

Na druhé straně chatu však nenajdete člověka, ale nástroj umělé inteligence, který je naprogramován tak, aby zastupoval lidskou konverzaci.

 

Kde se konverzační chatboti využívají?

 

S chatboty se běžně setkáte u celé řady firem a běžně bývají součástí zákaznické podpory. Všimnout si jich můžete u mnoha e-shopů. Často se takové okno objevuje na hlavní stránce webu a oslovuje vás s dotazem, zda vám může pomoci. Za pomocí generativní umělé inteligence vám pak chatboti zodpovídají vaše dotazy a napodobují lidskou komunikaci.

V případě složitějších dotazů nebo situací se moderní chatboti dokáží přizpůsobit nebo odkázat na živé operátory.

Chatbot však nemusí být pouze textový. Setkat se s ním proto můžete také na telefonických infolinkách, kde vás provází rozcestníkem služeb a supluje tak roli klasického operátora.

 

Revoluce ve světě chatbotů

 

Chatboti nejsou výdobytkem posledních měsíců. Jejich základní podoba už existuje po celá desetiletí. S rozvojem umělé inteligence a vyvinutím komplexních jazykových modelů jsou však dnes mnohem modernější a dokáží s vámi plynně konverzovat na libovolné téma.

Revoluci chatbotů svět zažil především s příchodem ChatGPT od společnosti OpenAI v roce 2022. Brzy následovaly také další společnosti jako Microsoft a jejich AI chatbot Copilot nebo chatbot Gemini od společnosti Google.

Díky pokroku v oblasti generativní umělé inteligence jsou tyto konverzační platformy schopny diskutovat na opravdu jakékoliv téma a záleží pouze na uživateli, jak chatbot využije.

 

AI Chatbot

 

Jak využít chatbot v běžném životě

 

Podle toho, co jsme si řekli, to vypadá, že pokud nevlastníte telekomunikační společnost nebo velký e-shop, pro chatbot nenajdete ve svém světě využití. Opak je ale pravdou!

S rozvojem pokročilých jazykových modelů, jako je například GPT-4, Claude 3 nebo Bard, se z chatbotu stal opravdový konverzační parťák. Ten nejenže zpracovává přirozený jazyk (NLP), ale také už rozumí celkovému kontextu. Jeho využívání tak otevírá dveře zcela novým možnostem.

 

Hledání informací

 

Shrň příčiny a důsledky Velké francouzské revoluce. Ještě před pár lety by tento úkol znamenal listování knihami nebo prohledávání internetu. A pak by na řadu přišlo pročítání informací a jejich skládání do sebe.

A přesně tuto rešerši pro vás dnes udělá chatbot. Ve zlomku okamžiku prostuduje dostupné zdroje a rovnou vám vysype stručný výtah těch nejvýznamnějších událostí a důležitých informací.

AI chatbot podporovaný jedním z velkých jazykových modelů už dnes není pouze prostředkem k řešení jednoho problému z určité oblasti. Dokáže totiž rychle reagovat na otázky ze všech oblastí a adaptovat se na vaše potřeby.

Díky porozumění kontextu navíc dokáže mnoho věcí přiblížit a vysvětlit na vám srozumitelných příkladech. Našemu Editee chatbotu jsme například zadali úkol, ať nám vysvětlí často nepochopenou teorii z filosofie:

 

„Vysvětli mi Platonovo Podobenství o jeskyni na příkladu plastové kachničky.“ A on si s tím hravě poradil.

 

Chat GPT Prompt

 

Plánování aktivit

 

AI chatbot můžete využít také pro plánování nejrůznějších aktivit. Díky pochopení kontextu a přístupu k informacím dokáže poskytnout precizní itinerář výletu, vymyslet aktivity pro děti na deštivý den nebo popsat pracovní postup vybraného receptu. Dokonce vám poradí, jak se přesadit hortenzie, vyměnit kolo u auta nebo co si zabalit pro přežití v divočině.

Tato umělá inteligence se stane vaší pravou rukou a snaživým asistentem. Místo prohledávání celé řady zdrojů tak najdete vše na jednom místě a nemusíte trávit čas zdlouhavou rešerší.

 

Zábava

 

A nakonec můžete chatbot využívat pro zábavu. Mnoho kreativních profesionálů dokonce využívá AI chatboty jako zdroj inspirace, nástroj k brainstormingu a hledání spojitostí mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy.

A jak přesně může vaši kreativitu rozvinout? Pokud například trpíte tvůrčím blokem, chatbot dokáže na počkání vysypat z rukávu originální témata. Třeba v tomto případě jsme ho požádali o následující:

 

„Chci napsat povídku. Vymysli mi 4 absurdní témata, o nichž můžu psát.“

 

ChatGPT Brainstorm

 

Chatbot a jeho využití v podnikání

 

Díky dynamickému vývoji jazykových modelů už navíc chatbot nenajde své místo pouze v zákaznické podpoře. Jeho dovednosti firmy hojně využívají k nejrůznějším analýzám, tvorbám textů nebo obrázků.

Využívat umělou inteligenci v podnikání dnes navíc může skutečně každý, a to velmi efektivně. Pomůže vám nejen najít potřebné informace, ale může být také schopen vytvořit prodejní texty a další obsah, který běžně zabere celé hodiny času.

 

Chatbot vytvoří blogový článek i příspěvek na sociální sítě

 

Obsahový marketing je klíčem k úspěšnému podnikání. Dobrou zprávou je, že díky velkému posunu je umělá inteligence schopna pomoci s jeho uchopením. Na základě správného promptování neboli zadávání vstupních informací tak dokáže vytvořit libovolný reklamní text.

Chaty s moderními jazykovými modely tak dnes už běžně firmám slouží pro tvorbu článků, ilustračních obrázků, inzerátů, příspěvků nebo SEO analýzy

Ani s těmito základními texty se však nemusíte spokojit. Editee totiž posouvá hranice ještě dál!

 

Deeply AI Asistent

 

Editee: Reklamní texty na míru s pomocí pokročilého chatbotu

 

Pokud chatbotu zadáte pouze stručné informace, ne vždy vytvoří to, co potřebujete. Aby totiž blogový článek nebo příspěvek na sociální sítě měl všechny potřebné náležitosti, je třeba to chatbotu více specifikovat.

Výsledkem nezřídka bývá čtivý text, který však nesplňuje správné parametry a nepředává čtenáři žádnou výzvu k akci. Na to jsme se v naší aplikaci Editee pečlivě zaměřili a vytvořili šablony pro prodejní texty.

 

Šablony populárních a virálních příspěvků

 

Tyto šablony pokrývají širokou paletu oblastí. Najdete zde speciálně uzpůsobené rozhraní pro tvorbu textů na web, sociální sítě, blog, e-mail, reklamu nebo video.

Zpravidla pak stačí vybrat optimální šablonu, poskytnout AI základní informace o produktu, vaší cílové skupině a je to! 

Umělá inteligence se okamžitě pustí do tvorby a předem nadefinovaná šablona se postará o dodržení všech náležitostí. Výsledkem pak není jen text, ale rovnou funkční reklamní text vytvořený na míru vašich potřeb.

Navíc ani nepotřebujete vědět, co vše AI sdělit. Jednoduše si od vás vyptá, co potřebuje. Zadání zabere pár minut. Vytvořený text však ušetří celé hodiny. Do aplikace si navíc můžete nahrát svá data.

 

prodejní AI šablony s umělou inteligencí

 

 

Kde najít online AI chatbot v češtině

 

AI chatbot, který by dobře rozuměl češtině a také v ní odpovídal, už navíc nemusíte zdlouhavě hledat. Celé rozhraní Editee je v českém jazyce a celá komunikace je proto snadná.

Aplikace Editee využívá schopností dvou nejvyspělejších jazykových modelů GPT-4o a Claude 3. Díky tomu jsou veškeré výstupy profesionální a neslouží pouze k inspiraci. Aplikace totiž v českém jazyce vygeneruje čtivý a propracovaný text, který snadno osloví vaše zákazníky.

Pokud se proto trápíte při tvorbě prodejních textů a hledáte český AI nástroj, který se přizpůsobí vašim potřebám, už dál nehledejte. Nejenže získáte svěží prodejní příspěvky a články s přesvědčivými prodejními argumenty, ale také si ušetříte peníze a hodiny času.

 

Aplikace Deeply s AI umělou inteligencí

 

Editee: Umělá inteligence, která vám ušetří čas a nastartuje vaše podnikání

 

Internet nabízí mnoho bezplatných AI nástrojů. Tyto aplikace však často využívají starší jazykové modely. Výsledné texty jsou proto mnohdy těžkopádné a zákazníkům nic nepředají.

V Editee sledujeme trendy, aplikaci neustále aktualizujeme a doplňujeme o další nástroje. Najdete u nás více než 55 šablon, OCR, překladač i nástroj na tvorbu grafiky. A to všechno pohromadě na jednom místě.

Od vytvoření jedinečných prodejních textů jste už jen jeden krůček. Vyzkoušejte to s námi! 5denní bezplatná verze vás o tom přesvědčí.

Zpět na blog
Vyzkoušejte si aplikaci na umělou inteligenci zcela zdarma, Editee AI
Na co ještě čekáte? Objevte potenciál AI a buďte 10x produktivnější!
robot Editee ai logoVyzkoušet Editee zdarma

Copyright 2024 Editee.com, všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka ukládá soubory cookies. Používáním této stránky s tímto vyjadřujete souhlas.Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování naleznete v odkazu Cookies v Důležitých informacích.Pokud s ukládáním nesouhlasíte, opusťte, prosím, stránku.