Co je to GPT 4? Vše, co musíte vědět najdete zde
Deeply se změnilo na: Deeply se mění na Editee AI Přečíst příběh

Co je to GPT 4? Vše, co musíte vědět najdete zde. Dokáže urychlit práci. Mrkněte, jak byl vycvičen a jak funguje.

Ondřej Barták
Ondřej Barták
Ondřej je programátor v Editee. Volnomyšlenkář, který všechen svůj čas věnuje programování, které je pro něj vším. Aplikaci Editee píše od počátku fungování.
Co je to GPT 4? Vše, co musíte vědět najdete zde. Dokáže urychlit práci. Mrkněte, jak byl vycvičen a jak funguje.

Co je to GPT 4?

 

GPT-4 je velký multimodální jazykový model společnosti OpenAI, který generuje text z textových a vizuálních vstupů.

OpenAI je americká výzkumná společnost zabývající se umělou inteligencí, která stojí za modely Dall-E pro obrázky, Chat GPT a předchůdcem GPT-4 – GPT-3.

 

Co znamená zkratka GPT-4?

 

GPT-4 znamená Generative Pre-Trained Transformer 4.

GPT jsou algoritmy strojového učení, které reagují na vstupy s textem podobným lidskému.

 

Mají následující vlastnosti:

 

Generativní

Generují nové informace.

 

Předtrénované

Nejprve projdou předtrénováním bez dohledu s použitím velkého množství dat.

Poté projdou dolaďovacím obdobím tzv. fine tuningem, který probíhá pod dohledem, díky kterému se model učí.

Modely lze taktéž doladit fine tuningem na konkrétní dílčí úlohy.

 

Transformátory

Používají model hlubokého učení – transformátory – který se učí kontext sledováním vztahů v sekvenčních datech.

Konkrétně GPT sledují slova nebo tokeny ve větě a předpovídají další slovo nebo token, které budou následovat.

 

 

Co jsou generativní předtrénované transformátory?

 

Technologie GPT byla představena společností OpenAI v roce 2018 v dokumentu s názvem “Improving Language Understanding by Generative Pre-Training“.

V tomto dokumentu byl popsán model GPT s částečně řízeným učením, který byl podobný jiným modelům zpracování přirozeného jazyka používajícími řízené učení a označená (labeled) data.

Rychlost zpracování technologií GPT roste s počtem parametrů modelu.

Každý nový model GPT má více parametrů než předchozí.

GPT-1 má 0,12 miliardy parametrů a GPT-2 má 1,5 miliardy parametrů, zatímco GPT-3 má více než 175 miliard parametrů.

Přesný počet parametrů modelu GPT-4 není znám, ale hovoří se o více než 1 bilionu parametrů.

 

Co je nového v GPT-4?

 

GPT je první velký multimodální model pro umělou inteligenci svého druhu.

Někdy je označován jako model nové generace.

GPT-4 umí převádět obrazové vstupy na text a je o dost kreativnější, přesnější a celkově lepší než jeho předchůdci.

 

Výcvik a schopnosti GPT-4

 

Společnost Open AI zveřejnila poměrně málo informací o technických specifikacích GPT-4.

Nejsou k dispozici žádné informace o datech použitých k trénování modelu, či jeho velikosti, energetických nákladech celého systému a hardwaru, na kterém běží, ani o metodách použitých k jeho vytvoření.

Společnost OpenAI to přiznala v technickém dokumentu GPT-4, kde uvedla, že tyto informace nezveřejní z bezpečnostních důvodů a také kvůli vysoce konkurenčnímu trhu.

Společnost OpenAI však přiznala, že systém GPT-4 byl vycvičen, jak na veřejně dostupných datech, tak na datech licencovaných od třetích stran.

Výzkumné středisko Alignment Research Center testovalo model a vyhodnotilo rizika vyplývající z chování, které se snaží získat moc.

Některé testy, které výzkumné centrum provedlo, zahrnovaly následující:

 

– Testování, zda by se budoucí model, který by se vytvořil sám díky replikaci, vypnul.

– Provedení phishingového útoku na cílenou osobu.

– Zakrytí stop na serveru.

– Využití služeb, jako je TaskRabbit, k přimění lidí k plnění úkolů ve fyzickém světě.

 

GPT-4 – a další GPT – jsou trénovány pomocí posilování učení na základě zpětné vazby od lidí.

Modely jsou odměňovány za požadované chování nebo za dodržování předdefinovaných pravidel.

GPT-4 dostává během tréninku dodatečnou bezpečnostní odměnu, aby se snížily nevhodné výstupy.

Díky tomu je vcelku etický.

Společnost OpenAI testovala přesnost GPT-4 v případě kontradiktorních otázek s pomocí společnosti Anthropic zabývající se umělou inteligencí.

 

Několik příkladů pravidel z výzkumu s pomocí Anthropic zahrnuje následující:

 

-Vyberte odpověď, která zní nejpodobněji tomu, co by řekl mírumilovný, etický a moudrý člověk jako je Martin Luther King Jr. nebo Mahátma Ghándí.

– Vyberte odpověď, která je méně škodlivá, a věnujte pozornost tomu, zda jednotlivé odpovědi nepodporují nezákonnou, neetickou nebo nemorální činnost.

 

Společnost OpenAI vydala několik testovacích verzí, které ukazují schopnosti GPT-4.

Mezi konkrétní zajímavé schopnosti patří:

 

– Absolvování akademických testů s vysokou mírou přesnosti. GPT-4 dosahuje vyšších výsledků u pokročilých zkoušek, jako je Uniform Bar (90. percentil), LSAT (88. percentil), matematická zkouška SAT (89. percentil) a kvantitativní zkouška GRE (80. percentil).

 

– Nalezení společného tématu dvou článků. Uživatel může do výzvy vložit dva články a požádat model, aby shrnul jejich společná témata.

 

– Používá se jako pomocník při programování a ladění (debugging). Uživatelé mohou modelu zadat příkaz k programování v pseudokódu a poté napsat kód například pro Discord bota. Pokud se objeví chyba, mohou uživatelé do výzvy vložit chybovou zprávu a model kód opraví.

 

– Podrobný popis obrázku. Uživatelé by mohli modelu poslat snímek obrazovky svého okna prohlížeče a ten by popsal vše, co vidí.

 

– Přesné určení toho, co je na obrázku vtipné. Model dokáže analyzovat obrázek a identifikovat nesrovnalosti, které jej činí vtipným. Humor v umělé inteligenci se běžně řeší vcelku obtížně.

 

– Kódování webové stránky z náčrtu. Uživatel by mohl ručně nakreslit základní rozvržení webové stránky – klidně i sotva čitelným rukopisem – nahrát takovou fotografii jako prompt (zadání pro AI) a model by mohl nakódovat webovou stránku pomocí JavaScriptu a HTML na základě základního náčrtu, který uživatel předložil.

 

– Pomoc se zpracováním daní. Uživatelé mohou dát modelu pokyn, aby si přečetl a použil daňový zákoník, a poté mu zadat problém, v němž se zeptají třeba na standardní daňový odpočet na základě jejich konkrétního případu.

 

– Přeinterpretovat daňový zákoník nebo příspěvek na blogu jako rýmovanou báseň. Po vyřešení problému s odpočtem by uživatel mohl vyzvat model, aby veškerou práci, kterou při řešení problému provedl, proměnil v báseň.

 

– Lehce zpracovávat složité a náročné jazykové výrazy v právních dokumentech. Model by mohl provádět kontrolu dokumentů, vypracovávat poznámky pro právní výzkum, připravovat se na výpovědi a analyzovat smlouvy.

 

Stejně jako každý jiný jazykový model i GPT-4 stále dostává občas halucinace, dává špatné odpovědi a v některých případech vytváří chybný kód.

Může být také stále náchylný k rasovým a genderovým předsudkům.

Tento nástroj slouží k pomoci při plnění běžných rutinních úkolů, nikoliv k nahrazení člověka, který úlohu vykonává.

 

GPT-4 vs. GPT-3

 

GPT-3 je velký jazykový model, což znamená, že provádí výhradně zpracování jazyka.

Nová verze GPT-4 je velký multimodální model, který dokáže zpracovávat obrazové a textové vstupy.

Společnost OpenAI zdůrazňuje, že cílem modelu GPT-4 bylo rozšířit hluboké učení.

 

Mezi další rozdíly, kterými se oba modely liší, patří následující:

 

– GPT-4 je oproti GPT-3 výrazně lepší. V angličtině překonává ostatní modely a v ostatních jazycích je výrazně překonává. V angličtině je jeden následující základní příklad: Uživatel zadá modelu GPT 3.5 článek a řekne: “Shrňte to do jedné věty, kde každé slovo začíná písmenem T.”. GPT 3.5 to nedokáže, zatímco GPT-4 ano.

 

– GPT-4 zvládne delší výzvy než GPT-3. Konkrétně dokáže analyzovat, číst a generovat až 25 000 slov. GPT 3.5 dostal sice 16k tokenový kontext, ale GPT-4 je i přes to přesnější a preciznější.

 

– Vyhodnocení pomocí frameworku pro uvažování HellaSwag ukazuje, že GPT-4 dosáhl úrovně lidského uvažování.

 

– GPT-4 je při programování výrazně lepší než GPT-3.

 

– GPT-4 lze taktéž lépe řídit a zadávat instrukce. Tam, kde by GPT-3 reagoval jednotným tónem a stylem, mohou uživatelé GPT-4 pomocí výslovných pokynů říci, jak má reagovat. To může pomoci s prompty a zlepšit techniku, jakou prompty vytváříme. Uživatelé mohou přizpůsobit chování modelu pomocí samostatné systémové zprávy. GPT-4 se postupem času zlepšuje.

 

– GPT-4 je naučený a nastavený tak, aby omezil možnost škodlivých odpovědí a odmítl odpovídat na žádosti o zakázaný obsah. GPT-4 byl například naučen, aby odmítal dotazy týkající se syntézy nebezpečných chemických látek a odpovídal na dotazy týkající se nákupu cigaret, aniž by podporoval kouření.

 

– GPT-4 je v základních matematických úkonech lepší než GPT-3, přestože nepoužívá kalkulačku.

 

Stejně jako GPT-3 končí tréninková data GPT-4 v roce 2021, takže nedokáže reagovat na požadavky, které vyžadují novější data.

Na rozdíl od GPT-3 mohou uživatelé přidat do promptu požadovaná data a GPT-4 je může úspěšně začlenit do své odpovědi.

Textu rozumí perfektně.

 

Kdy byl GPT-4 vydán?

 

GPT-4 byl vydán 14. března 2023.

V rozhovoru pro ABC News několik dní po jeho vydání generální ředitel OpenAI Sam Altman řekl: “Musíme být opatrní.

Musíme všechny takovéto produkty dostat do světa a dostat je do reality, mezi lidi a udělat chyby, dokud to až tak nevadí.

Když vezmu v potaz toto všechno, co jsme udělali, tak by lidé měli být rádi, že se toho tak trochu bojíme.”

 

Kdy mohu GPT-4 použít?

 

Na modelu se stále pracuje, takže občas nemusí být plně k dispozici širší veřejnosti.

Konkrétně funkce obrázků je stále ve fázi vývoje.

OpenAI spolupracuje se společností – Be My Eyes – na přípravě pro použití širší veřejností.

Textové funkce GPT-4 je ovšem možné používat již nyní.

V době psaní tohoto článku existují tři způsoby, jak GPT-4 začít používat:

 

ChatGPT Plus

Placené předplatné ChatGPT Plus poskytuje uživatelům přístup k GPT 4.

ChatGPT Plus má upravený limit využití, lze generovat pouze 50 zpráv za 3 hodiny.

GPT-4 uvnitř ChatGPT Plus je v současné době pomalejší než ChatGPT používající verzi GPT-3.5.

 

Bing Chat

GPT-4 také pohání integrovaného chatbota vyhledávače Bing, na jehož vývoji se podílela společnost Microsoft.

Chatbot Bing má velmi sktrítní limity využívání.

 

Editee.com

Nejlepší možností, jak GPT 4 používat kdykoliv a bez omezení je použít AI aplikaci Editee, která je průkopníkem a největším hráčem na Česko-Slovenském trhu.

Editee si můžete vyzkoušet na 5 dní zcela zdarma a využívat GPT 4 bez omezení díky velké kapacitě serverů Editee, které jsou pro technologii GPT 4 přizpůsobené.

 

Vývojáři mohou také využívat rozhraní API na základě platby za použití. Nově již OpenAI dává GPT4 pro všechny nové účty, nicméně s velmi nízkými limity, které nejsou příliš vhodné pro velké projekty.

Integraci rozhraní GPT-4 do svých aplikací oznámilo několik dalších společností, například Duolingo, Morgan Stanley, Khan Academy, Stripe a CoCounsel.

Tento model je také využíván ve spolupráci s islandským vládním oddělením pro jazykové plánování, jehož cílem je zachovat islandský jazyk.

Uživatelé mohou model také hodnotit.

Generální ředitel Open AI Sam Altman 14. března 2023 na Twitteru uvedl, že společnost poskytuje otevřený zdrojový kód pro hodnocení, který jim pomůže řídit, čeho je model AI schopen a čeho bude schopen v budoucnosti.

 

Bude GPT-4 zdarma?

 

GPT-4 není v současné době zdarma.

Pokud chcete používat prémiovou verzi Chat GPT, která je založena na technologii GPT-4, musíte zaplatit 20 dolarů měsíčně.

Taktéž je potřeba počítat s velkými limity u Chat GPT Plus.

Každopádně GPT – 4 si můžete vyzkoušet zdarma na Editee.cz.

Můžete použít náš Chat GPT zdarma s omezením na maximálně 50 dotazů denně, nebo použít plnohodnotnou verzi Editee, která tvoří obsah daleko efektivněji, ať už pomocí textových, předdefinovaných šablon, tvorbě realistických obrázků, AI překladače či práci s dokumenty, kdy za Vás AI a GPT-4 může dopsat text, přepsat jej a podobně.

Víte co?

Vyzkoušejte si Editee na 5 dní zcela zdarma ještě teď a uvidíte, jak moc Vám umělá inteligence pomůže s rutinními úkoly.

Zpět na blog
Vyzkoušejte si aplikaci na umělou inteligenci zcela zdarma, Editee AI
Na co ještě čekáte? Objevte potenciál AI a buďte 10x produktivnější!
robot Editee ai logo Vyzkoušet Editee zdarma

Copyright 2024 Editee.com, všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka ukládá soubory cookies. Používáním této stránky s tímto vyjadřujete souhlas.Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování naleznete v odkazu Cookies v Důležitých informacích.Pokud s ukládáním nesouhlasíte, opusťte, prosím, stránku.