Co je to Chat GPT? Generativní AI, které mění svět.
Deeply se změnilo na: Deeply se mění na Editee Přečíst příběh

Co je to Chat GPT? Generativní AI, které mění svět. Pomáhá tvořit skvělé prodejní texty a těžko si bez něj představit dnešní svět.

Ondřej Barták
Ondřej Barták
Ondřej je programátor v Editee. Volnomyšlenkář, který všechen svůj čas věnuje programování, které je pro něj vším. Aplikaci Editee píše od počátku fungování.
Co je to Chat GPT? Generativní AI, které mění svět. Pomáhá tvořit skvělé prodejní texty a těžko si bez něj představit dnešní svět.

Chat GPT je chatbot s umělou inteligencí, který využívá zpracování přirozeného jazyka k vytváření konverzačního dialogu podobného lidskému.

Jazykový model dokáže odpovídat na otázky a vytvářet různý psaný obsah, včetně článků, příspěvků na sociálních sítích, esejí, programových kódů a e-mailů.

Chat GPT je forma generativní umělé inteligence – nástroj, který umožňuje uživatelům zadávat tzv. prompty a generovat obrázky, texty nebo videa podobná těm, které tvoří lidé.

Služba Chat GPT je podobná automatickým chatovacím službám, které najdete na různých na webových stránkách, kde mohou (potenciální) zákazníci klást otázky a ptát se na dotazy třeba ohledně nabízených služeb či produktů.

Zkratka GPT znamená “Generative Pre-trained Transformer”, což označuje způsob, jakým Chat GPT zpracovává požadavky a formuluje odpovědi.

Chat GPT je vycvičen pomocí tzv. posilovacího učení prostřednictvím zpětné vazby od lidí a modelů odměn, kteří  vyhodnocují ty nejlepší odpovědi.

Tato zpětná vazba pomáhá vylepšovat strojové učení, které ChatGPT používá a tím i zlepšit budoucí odpovědi.

 

Kdo vytvořil ChatGPT?

 

Společnost OpenAI, která se zabývá výzkumem umělé inteligence, vytvořila a spustila Chat GPT v listopadu 2022.

V roce 2015 ji založila skupina podnikatelů a výzkumníků včetně zvučných jmen jako jsou Elon Musk a Sam Altman.

Společnost OpenAI podporuje několik investorů, z nichž nejvýznamnější je společnost Microsoft.

OpenAI také vytvořila Dall-E a generátor textů s umělou inteligencí.

 

Jak funguje Chat GPT ?

 

Chat GPT funguje prostřednictvím generativního předtrénovaného transformátoru, který používá specializované algoritmy k vyhledávání vzorců v datových sekvencích.

Chat GPT používá jazykový model GPT-3 a 4, model strojového učení, neuronové sítě a třetí generaci Generative Pre-trained Transformer.

Transformátor čerpá ze značného množství dat a formuluje odpověď.

ChatGPT využívá hluboké učení – podmnožinu strojového učení – k vytváření textu podobného tomu lidskému a to prostřednictvím transformačních neuronových sítí.

Transformátor předpovídá text, včetně následujícího slova, věty nebo odstavce, na základě typické sekvence svých tréninkových dat.

Trénování začíná na obecných datech, poté se přechází na data přizpůsobená konkrétnímu úkolu.

Chat GPT byl vycvičen pomocí online textů na internetu, aby se naučil lidský jazyk, a poté se pomocí přepisů naučil základy konverzace.

Uživatelé vedou v Chat GPT rozhovory a hodnotí jeho odpovědi.

Tyto modely odměn pomáhají určit ty nejlepší odpovědi.

Aby uživatelé mohli chatbota dále trénovat, mohou jeho odpověď hodnotit kliknutím na ikony “palec nahoru” nebo “palec dolů” vedle vygenerované odpovědi.

Uživatelé mohou také poskytnout další zpětnou vazbu, aby zlepšili a vyladili budoucí dialogy.

 

Jaké dotazy mohou uživatelé ChatGPT pokládat?

 

Uživatelé mohou Chat GPT pokládat různé otázky, včetně těch jednoduchých i složitějších, jako například “Jaký je smysl života?” nebo “V kterém roce se New York stal státem?”.

Chat GPT si rozumí s obory STEM a umí i debugovat (ladit) nebo psát zdrojový kód.

Typy otázek, které můžete ChatGPT položit, nejsou nijak omezeny.

ChatGPT však používá data do roku 2021, takže nemá žádné znalosti o událostech a datech po tomto roce.

A protože se jedná o konverzačního chatbota, mohou jej uživatelé požádat o další informace nebo jej požádat, aby to při generování textu zkusil znovu.

 

Jak lidé ChatGPT používají?

 

ChatGPT je všestranný a lze jej použít nejen pro běžné konverzace.

ChatGPT se často používá i k následujícím činnostem:

– Kódování počítačových programů

– Skládání hudby

– Navrhování e-mailů

– Shrnutí článků, podcastů nebo prezentací

– Napsání příspěvků na sociální sítě

– Vytvoření nadpisů článků

– Řešení matematických úloh

– Nalézání klíčových slov pro optimalizaci pro vyhledávače

– Vytváření článků, příspěvků na blogy a kvízů pro webové stránky

– Přeformulování stávajícího obsahu, například přepis prezentace pro příspěvek na blogu

– Napsání popisů produktů

– Hraní her (populární je například dračí doupě)

– Pomáhá při hledání zaměstnání, včetně psaní životopisů a motivačních dopisů

– Klást triviální otázky

– Jednodušeji popisovat složitá témata

 

Na rozdíl od jiných chatbotů si ChatGPT dokáže zapamatovat různé předchozí otázky a plynuleji tak pokračovat v konverzaci.

 

Jaká jsou omezení služby ChatGPT? A jak je přesný?

 

Mezi omezení Chat GPT patří následující:

 

Nechápe plně složitost lidského jazyka

Chat GPT je vycvičen ke generování slov na základě vstupních údajů.

Z tohoto důvodu se odpovědi mohou zdát občas povrchní a postrádající skutečný význam.

 

Nedostatek znalostí o datech a událostech po roce 2021

Tréninková data končí obsahem z roku 2021.

ChatGPT může poskytovat nesprávné informace na základě dat, ze kterých čerpá.

Pokud Chat GPT dotazu plně nerozumí, může také poskytnout nepřesnou odpověď nebo si dokonce vymýšlet – říká se tomu tzv. halucinace.

Chat GPT se stále vyvíjí, takže v případě nesprávné odpovědi se doporučuje poskytnout zpětnou vazbu.

 

Odpovědi mohou znít strojově a nepřirozeně

Protože Chat GPT předvídá další slovo, může nadměrně používat některá slova.

Z tohoto důvodu musíte stále kontrolovat a upravovat obsah, aby vypadal přirozeněji, zejména jakoby jej napsal člověk.

 

Shrnuje, ale neuvádí zdroje

ChatGPT neposkytuje analýzu ani náhled na žádná data či statistiky.

ChatGPT může poskytnout statistiky, ale většinou bez informací, co tyto statistiky znamenají nebo jak se vztahují k tématu.

 

Nerozumí sarkasmu a ironii

ChatGPT je založen na souboru textových dat.

 

Může se stát, že se zaměří na špatnou část otázky a nedokáže se posunout s odpovědí dále

Například pokud se Chat GPT zeptáte: “Je kůň dobrým domácím mazlíčkem na základě jeho velikosti?” a pak se ho zeptáte: “A co kočka?”.

Chat GPT se většinou zaměří výhradně na velikost zvířete a neposkytne informaci o tom, zda je zvíře dobrým domácím mazlíčkem (tohle může být vylepšeno v nejnovější verzi GPT-4).

Chat GPT není divergentní a nemůže svou odpověď posunout tak, aby pokryla více zadaných otázek uživatelem v jedné odpovědi.

 

Jaké jsou etické problémy spojené s Chat GPT?

 

Ačkoli Chat GPT je pro spoustu zejména rutinních úkolů velmi užitečný, existují však zejména etické obavy, které závisí na způsobu jeho používání, včetně toho, jak je Chat GPT zaujatý.

Dále se pak velmi řeší narušení soukromí a bezpečnosti a také podvádění při vzdělávání či studiích a v práci.

 

Plagiátorství a podvodné použití

 

ChatGPT může být díky svým schopnostem podobným, jaké mají lidé, používán neetickým způsobem, například k podvádění, vydávání se za někoho jiného nebo šíření dezinformací.

Spousta pedagogů již vyjádřilo obavy z toho, že studenti používají Chat GPT k podvádění, plagiátorství a opisování seminárních prací.

CNET dokonce napsal zprávy, kdy použil ChatGPT k vytvoření článků, které obsahovaly chyby.

Aby pomohla zabránit podvádění a plagiátorství, uvedlo OpenAI k dispozici klasifikátor textu s umělou inteligencí, který rozlišuje mezi lidským textem a textem psaným pomocí umělé inteligence.

Postupem času ale od tohoto nástroje upouští, jelikož je rozpoznání AI textu stále složitější.

Existují i další online nástroje, například Copyleaks nebo ZeroGPT, které umožňují klasifikovat, jak pravděpodobné je, že text napsal člověk anebo byl vytvořen umělou inteligencí.

Společnost OpenAI plánuje přidat k delším textům vodoznak, který umožní identifikovat obsah vytvořený umělou inteligencí.

Protože ChatGPT umí psát kód, představuje to také problém pro kybernetickou bezpečnost.

Hackeři mohou totiž ChatGPT využít k vytvoření malwaru.

Aktualizací OpenAI řešila možnosti vytváření malwaru a požadavky ihned zastavuje, ale podvodníci stále hledají způsoby, jak toto obejít, děje se tak na základě tzv. “prompt hacků”, kdy obcházejí algoritmus a donutí Chat GPT dělat to, co chtějí.

ChatGPT se také může vydávat za člověka tím, že trénuje kopírování něčího stylu psaní a jazyka.

Chatbot se pak může vydávat za důvěryhodnou osobu a shromažďovat citlivé informace nebo jednoduše šířit dezinformace.

 

Zkreslení trénovacích dat

 

Jedním z největších etických problémů Chat GPT je zkreslení tréninkových dat.

Pokud jsou data, ze kterých model čerpá, nějak zkreslená nebo neúplná, projeví se to na jeho výstupu.

Chat GPT také nerozumí jazyku, který může být urážlivý nebo diskriminační.

Data je třeba kontrolovat, aby se těmto problémům zabránilo.

 

Nahrazení pracovních míst a lidské interakce

 

S rozvojem technologií může Chat GPT automatizovat některé úkoly, které vykonávají lidé, jako je zadávání a zpracování dat, zákaznický servis a překlad textů.

Lidé se obávají, že by AI mohla nahradit jejich pracovní místa, proto je důležité zvážit vliv ChatGPT a umělé inteligence na zaměstnance a využít ChatGPT jako podporu nynějších pracovních pozicí, případně vytvořit nové pracovní příležitosti, aby lidé práci neztráceli.

Například právníci by mohli ChatGPT používat k vytváření souhrnů poznámek k případům a návrhům smluv, dohod či jiného vypořádání.

Copywriteři by zase naopak mohli Chat GPT používat pro osnovy článků a nápady na chytlavé titulky.

 

Otázky ochrany osobních údajů

 

Chat GPT používá text na základě zadání, takže by mohl odhalit citlivé informace.

Výstup modelu může také sledovat a profilovat osoby tím, že shromažďuje informace z promptu (zadání) a spojuje je s telefonním číslem a e-mailem uživatele.

Tyto informace se pak ukládají po neomezenou dobu.

 

Je ChatGPT zdarma?

 

Chat GPT je k dispozici zdarma.

Můžete si jej vyzkoušet zde zdarma a bez registrace.

Připadně si jej můžete zkusit zdarma na starší verzi GPT 3.5 Turbo přímo u OpenAI.

Nejnovější verze GPT-4 je placená a stojí zhruba 24 dolarů měsíčně, toto členství se jmenuje Chat GPT Plus.

 

Jaké jsou alternativy k Chat GPT?

 

Vzhledem k velkému vytížení se můžete občas setkat s výpadky Chat GPT.

Taktéž v reakci na popularitu tohoto modelu, představila společnost Google alternativu a tím je chatbot Bard, který ovšem není ani zdaleka tak kvalitní jako technologie GPT.

Taktéž Microsoft přidala GPT 4 do jejich vyhledávače Bing.

Jako alternativu doporučujeme aplikaci Editee, kterou si můžete vyzkoušet na 5 dní zdarma.

Oproti běžnému Chat GPT obsahuje další pokročilé funkce na tvorbu a úpravu textu a obrázků pomocí AI a taktéž obsahuje špičkový překladač pomocí AI, kde si můžete přeložit nejen texty, ale taktéž celé dokumenty.

Editee taktéž pravidelně aktualizuje své funkce (každý týden), takže je jedničkou na Česko-Slovenském trhu.

Na co ještě čekáte?

Zkuste si Editee na 5 dni zcela zdarma a zjistěte, jak moc Vám umělá inteligence pomůže s tvorbou obsahu.

Nemáte co ztratit.

Umělá inteligence je tu a díky ní ušetříte spoustu času na rutinních úkolech.

Zkuste to teď hned!

Zpět na blog
Vyzkoušejte si aplikaci na umělou inteligenci zcela zdarma, Editee AI
Na co ještě čekáte? Objevte potenciál AI a buďte 10x produktivnější!
robot Editee ai logoVyzkoušet Editee zdarma

Copyright 2024 Editee.com, všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka ukládá soubory cookies. Používáním této stránky s tímto vyjadřujete souhlas.Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování naleznete v odkazu Cookies v Důležitých informacích.Pokud s ukládáním nesouhlasíte, opusťte, prosím, stránku.